Säpo

Skydda Sverige och demokratin

- bli livvakt

Är du polis och nyfiken på ett unikt och omväxlande uppdrag som ställer höga krav på social kompetens, handlingskraft och fingertoppskänsla? Som livvakt vid Säkerhetspolisen är du en del i arbetet med att skydda den svenska demokratin.

Som livvakt bidrar du till säkerheten kring den centrala statsledningen. En livvakt arbetar i första hand med att förebygga och förhindra att skyddspersonen utsätts för våld eller hot om våld. Om skyddspersonen ändå blir utsatt för ett fysiskt angrepp eller en kränkning ska livvakten kunna hantera situationen.

Arbetet som livvakt är varierande och ger dig tillträde till unika miljöer. Det täta samarbetet med skyddspersoner, andra myndigheter och organisationer både i Sverige och ibland internationellt ställer höga krav på din sociala kompetens. När det gäller personliga egenskaper är det viktigt att du kan ta stort eget ansvar och har ett gott omdöme när det gäller att värdera och bedöma situationer. Kontinuerlig vidareutbildning ger dig möjlighet att utvecklas och att fördjupa dina specialistkunskaper.

Säkerhetspolisen strävar aktivt efter en jämnare könsfördelning samt en mångfald när det gäller bakgrund och erfarenheter bland våra livvakter. Våra skyddspersoner rör sig i många olika sammanhang, vilket vi måste kunna spegla.

Tre livvakter berättar

Rekrytering

I samband med antagningen testas begåvning, personlighet, fysik, syn, hörsel, bilkörning och vapenhantering. Livvaktsutbildningen är cirka tre månader lång. Utöver den får du som livvakt regelbunden fortbildning.

Tidsplan 2022

  • Rekryteringen öppnar innan jul 2021
  • Vår 2022 Inledande tester samt sluttester
  • Höst 2022 Start grundutbildning
  • Januari 2023 Påbörjar tjänst som livvakt

Träningstips för blivande livvakter

Polisexamen är ett krav

För att kunna bli livvakt krävs att du har:

  • polisexamen
  • anställning vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen
  • intyg över godkänd utryckningsförarutbildning eller utbildning i polistaktisk bilkörning.

Det finns inga formella krav när det gäller arbetslivserfarenhet, men det är en fördel om du har jobbat som polis i minst ett år. Det är också en fördel om du har ett intresse för vapenhantering, självskydd och bilkörning, eftersom grundutbildningen för livvakter till stor del fokuserar på dessa delar.

Kraven beskrivs närmare i annonsen i samband med pågående livvaktsrekrytering.

Tidsbegränsad anställning

När du blivit antagen till grundutbildningen för livvakter erbjuds du inledningsvis en tidsbegränsad anställning på sex månader. Grundutbildningen ingår i den tidsbegränsade anställningen och varar i ungefär tre månader. Efter godkänd grundutbildning blir du placerad i en grupp och arbetar som livvakt i ungefär tre månader.

Förutsatt att du slutfört grundutbildningen och fungerar väl i rollen som livvakt blir du därefter erbjuden en längre tidsbegränsad anställning. Tiden för anställningen kan variera upp till fem år och kan förlängas.

Under anställningen får du regelbunden utbildning för att utveckla din kompetens. Varje år får du göra vissa fysiska tester samt vapentester.

I takt med att du får mer erfarenhet får du större ansvar och mer komplexa arbetsuppgifter. I princip kan du fortsätta arbeta som livvakt så länge du klarar kompetenstesterna och din prestation som livvakt är enligt förväntan.

Som livvakt vid Säkerhetspolisen är du tjänstledig från din anställning vid Polismyndigheten.

Frågor och svar om jobbet som livvakt

Här hittar du svar på vanliga frågor.

Hur ser arbetstiderna ut?
Som livvakt jobbar du enligt en periodplanering med två veckors framförhållning. I grunden jobbar du oftast dag- eller kvällspass och cirka var fjärde helg.

Just nu testas också en annan variant av planering med sju arbetsdagar i rad följt av ledighet, för att underlätta för de livvakter som inte är bosatta i Stockholm.

Finns det möjlighet att påverka sitt arbetsschema?
Som livvakt styrs dina arbetstider ytterst av verksamhetens behov, men planeringen görs i dialog med medarbetarna och det finns goda förutsättningar för dig att påverka ditt schema. Målsättningen är att alla medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och privatliv. I periodplaneringen försöker vi vara lyhörda, till exempel för de medarbetare som bor på annan ort eller som har en familjesituation som innebär särskilda behov. Även ändringar gällande arbetstider går oftast att lösa.

Reser man mycket som livvakt?
Det varierar beroende på vilken skyddsperson du arbetar med. Vissa skyddspersoner reser mycket, andra är i huvudsak i Stockholm. Det finns möjligheter att påverka placeringen utifrån dina önskemål och verksamhetens behov. Både för dig som gärna reser och för dig som främst vill jobba i Stockholm finns goda möjligheter att kunna göra det.

Resor planeras oftast med god framförhållning, även om ändringar naturligtvis kan ske med kort varsel. Ändringar i arbetstider går oftast att lösa, till exempel om du skulle få förhinder.

Går det att jobba som livvakt om man är småbarnsförälder?
Många av de som arbetar inom Säkerhetspolisens personskyddsverksamhet är föräldrar. Det finns en god förståelse för individens situation och en flexibilitet när det gäller arbetstidsplaneringen. Generellt brukar det gå att kombinera medarbetarnas önskemål med verksamhetens behov.

Varifrån utgår jag som livvakt?
All personskyddsverksamhet utgår från Säkerhetspolisens huvudkontor i Solna.

Måste man bo i Stockholm för att jobba som livvakt vid Säkerhetspolisen?
Det finns inga sådana krav, men eftersom livvakterna utgår från Säkerhetspolisens huvudkontor i Solna underlättar det att bo i Stockholmsregionen. Det finns också flera medarbetare som pendlar längre sträckor och övernattar i Stockholm under arbetsveckorna. Säkerhetspolisen erbjuder inte övernattningslägenheter.

Hur mycket tjänar man som livvakt?
Säkerhetspolisen tillämpar individuell lönesättning.

Jobbar man alltid tillsammans med andra livvakter?
Som livvakt är du alltid placerad i en grupp med andra livvakter. Gruppernas arbetssätt varierar, beroende på vilken skyddsperson man arbetar med och hur hoten och sårbarheterna ser ut på kort och lång sikt.

Hur ser träningsmöjligheterna ut?
Som livvakt förutsätts att du håller dig i god fysisk form. På Säkerhetspolisens huvudkontor finns goda möjligheter att träna i konditionssal, gym och på instruktörsledda träningspass.

Jag har inte kvar mitt intyg över godkänd utryckningsförarutbildning eller utbildning i polistaktisk bilkörning. Hur gör jag då?
I första hand ska du be en fordonsinstruktör skriva ut ett nytt intyg över att du gått kursen och när du gjorde det. Om det inte är möjligt, lämna in ett utdrag ur din arbetsgivares personalsystem för de dagar du gick kursen. Både dina personuppgifter och kurskoden måste finnas med på utdraget.

Vad händer när jag slutar jobba som livvakt?
Under din tidsbegränsade anställning som livvakt vid Säkerhetspolisen är du tjänstledig från din ordinarie anställning vid Polismyndigheten. När du slutar som livvakt återgår du till Polismyndigheten. Många livvakter väljer också att söka andra tillsvidareanställningar vid Säkerhetspolisen, till exempel som gruppchef eller handläggare.