Säpo

Livvakter

Livvaktsskydd är en av de mer omfattande typerna av personskydd. Alla Säkerhetspolisens livvakter är i grunden poliser.

En livvakt arbetar i första hand med att förebygga och förhindra att skyddspersonen utsätts för våld eller hot om våld. Om skyddspersonen ändå blir utsatt för ett fysiskt angrepp eller en kränkning ska livvakten kunna hantera situationen. En livvakt vid Säkerhetspolisen har samma befogenheter som en polis.

Livvaktsskydd är en av de mer omfattande typerna av skydd som en skyddsperson kan ha. Livvaktsskydd används alltid i kombination med andra skyddsåtgärder.
Så utformas personskyddet

Alla livvakter är poliser

För att bli livvakt ska man vara utbildad polis. Uppdraget som livvakt ställer höga krav på social, mental och fysisk förmåga. Den sociala kompetensen värderas högt, liksom förmågan att samverka med skyddspersonen och att smidigt hantera de miljöer och de sammanhang där hen rör sig. Som livvakt arbetar man i unika miljöer, och arbetet kräver att man snabbt kan växla i tempo.
Bli livvakt