Säpo

Rekrytering av livvakter

Är du polis och vill bli livvakt? Här hittar du information om hur rekryteringen går till och hur det är att arbeta som livvakt, samt träningstips inför färdighetstesterna.

Säkerhetspolisens livvakter har jobbat som poliser i minst ett och ett halvt år efter genomförd examen och aspirantperiod. Anställningen är tidsbegränsad och de utbildade poliserna är tjänstlediga från Polismyndigheten. På personskyddsenheten strävar vi aktivt efter en jämnare fördelning mellan män och kvinnor. Våra skyddspersoner rör sig i många olika miljöer och sammanhang och vi ska spegla detta.

Pågående rekrytering

Sista ansökningsdag för livvaktsrekrytering är den 11 januari 2019.

Lediga jobb: Livvakter

Vad krävs av en livvakt?

Det täta samarbetet med kollegor och skyddspersoner ställer höga krav på din sociala kompetens. När det gäller personliga egenskaper är det viktigt att du kan värdera och bedöma situationer på ett omdömesgillt sätt.

I samband med rekryteringen testas dessutom begåvning, personlighet, fysik, syn, hörsel, bilkörning, och vapenhantering.

Konditions-, vapen- och fordonstesterna innehåller var för sig flera moment som du måste klara av för att ha möjlighet att gå vidare och bli livvakt.

Träningstips inför livvaktsrekrytering

En livvakt arbetar i första hand med att förebygga och förhindra att skyddspersonen utsätts för våld eller kränkande handlingar. Sker det ändå ett angrepp ska situationen kunna hanteras. Uppdraget ställer höga krav på livvaktens mentala, fysiska och sociala förmåga.

Livvaktsutbildningen är cirka tolv veckor lång och följs upp av kontinuerlig vidareutbildning.

En livvakt i kostym som ler.

Det täta samarbetet med kollegor och skyddspersoner ställer höga krav på livvakternas sociala kompetens.

Uppdaterad