Säpo

Skyddsåtgärder

Beslut om vilka säkerhetshöjande åtgärder som ska vidtas fattas bland annat utifrån en hot- och sårbarhetsbedömning och en bedömning av vilket skyddsvärde en funktion har.

Den minst omfattande åtgärden innebär att Säkerhetspolisen informerar Polismyndigheten om att en aktivitet ska genomföras på en viss plats. En av de mer omfattande åtgärderna är livvaktsskydd kombinerat med platsbevakning. Säkerhetshöjande åtgärder kan också vara information och rådgivning samt tekniska skyddsåtgärder som installation av lås och larm eller bombsök.

Ansvarsfördelning mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

De säkerhetshöjande åtgärder som vidtas kan vara sådana som Säkerhetspolisen ansvarar för och sådana Polismyndigheten ansvarar för.

Säkerhetspolisen ansvarar för:

  • Beslut om övergripande utformning av när- och distansskydd
  • Genomförande av närskyddet
  • Kontakt med skyddspersonen eller dennes företrädare
  • Information till samverkande inom Polismyndigheten om hot, risker och skyddspersonens resor
  • Information och instruktioner till de poliser som deltar i en insats
  • Tekniska skyddsåtgärder
  • Operativ ledning av närskydd

Polismyndigheten ansvarar för genomförandet av distansskyddet. Det omfattar exempelvis plats- och färdvägsbevakning, eskort och del av skyddsspaning.