Säpo

Säkerhetspolisen 2017

Extremistmiljöer som växer, ökat underrättelsehot och bristande säkerhetsskydd. Under 2017 blev det tydligt att vi har ett nytt normalläge i Sverige. Om det berättar Säkerhetspolisen i sin årsbok för 2017.

Säkerhetspolisens årsbok 2017PDF (pdf, 4.5 MB)

Relaterat innehåll

Säkerhetspolisens tidigare årsböcker finns under Rapporter.

Webb-tv

Årsboken presenterades på ett presseminarium den 22 februari 2018. Här kan du se presentationerna.

Inledning

Charlotte von Essen, vikarierande säkerhetspolischef

Kontraterrorism och författningsskydd

Fredrik Hallström, biträdande enhetschef

Säkerhetsskydd

Fredrik Agemark, enhetschef

Valet 2018

Susanna Trehörning, kommenderingschef för valarbetet

Valet 2018: Kontraterrorism och författningsskydd

Ahn-Za Hagström, senior analytiker

Valet 2018: Kontraspionage

Daniel Stenling, enhetschef

Valet 2018: Säkerhetsskydd

Linda Escar, biträdande enhetschef