Säpo

Säkerhetspolisen 2018

Hotbilden mot Sverige är bredare och ser annorlunda ut än för bara några år sedan. Det ökar i sin tur behovet av att skydda de mest skyddsvärda verksamheterna i samhället – ett arbete där det fortfarande finns brister. Det konstaterar Säkerhetspolisen i sin årsbok för 2018.

Säkerhetspolisens årsbok 2018PDF (pdf, 6.7 MB)

Årsboken finns också på engelska.

Relaterat innehåll

Webb-tv

Årsboken presenteras på ett presseminarium den 14 mars 2019. Här kan du se presentationerna.

Inledning

Klas Friberg, säkerhetspolischef

Kontraterrorism och författningsskydd

Ahn-Za Hagström, senior analytiker

Kontraspionage

Kennet Alexandersson, senior analytiker