Säpo

Remissvar

Här hittar du de remissvar Säkerhetspolisen har lämnat till Regeringskansliet.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015