Säpo

Blanketter och informationsmaterial

Här hittar du de blanketter som myndigheter ska använda för ansökan och anmälan till Säkerhetspolisen fram till den 31 mars 2019, samt bestämmelser, vägledningar och informationsmaterial som gäller fram till dess.

Den nya säkerhetsskyddslagen gäller från den 1 april 2019. Då kommer nya blanketter att börja gälla. För mer information om den nya lagen, se sidan Säkerhetsskydd.

Allmänt om säkerhetsskydd

Registerkontroll

Blanketterna för registerkontroll och särskilt personutredning används för ansökan om sådana utredningar.

Säkerhetsskyddad upphandling

Blanketten om SUA-underlag används för att anmäla vilka säkerhetsskyddsavtal som har träffats samt upphört att gälla.

Samråd vid säkerhetsskyddad upphandling

Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet – Ett exempel på processen för kontrollPDF (pdf, 1 MB)