Säpo

Underlag för säkerhetsskyddsavtal

Följ instruktionen nedan för att fylla i underlaget för säkerhetsskyddsavtal.

Blanketten ska fyllas i digitalt.

Blanketten Underlag för säkerhetsskyddsavtalPDF (pdf, 118 kB)

Verksamhetsutövare

Ange organisationsnummer och fullständigt namn på den verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och utgör beställande part i det uppdrag som omfattas av säkerhetsskyddsavtal.

Tillsynsmyndighet

Dessa uppgifter ska endast fyllas i för enskilda verksamhetsutövare. Ange organisationsnummer och fullständigt namn på den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över verksamhetsutövaren.

Leverantör

Ange organisationsnummer och fullständigt namn på den leverantör som verksamhetsutövaren har ingått säkerhetsskyddsavtal med. Namnet som anges på blanketten ska överensstämma med de uppgifter som finns registrerade hos Bolagsverket. Kryssa i om leverantören är huvudleverantör eller underleverantör i uppdraget.

Avtal

Fyll i namnet på avtalet. Namnet kan bestå av ett diarienummer. Välj den bransch som bäst beskriver vad leverantören ska utföra för typ av arbete. Kryssa i nivån för säkerhetsskyddsavtalet och skriv det datum då säkerhetsskyddsavtalet ingicks.

Avtalets upphörande

Skriv datumet för när uppdraget ska vara slutfört. Om detta ändras ska en ny blankett skickas in där det nya datumet anges. Vid en sådan uppdatering ska behörig person hos verksamhetsutövaren skriva under i fältet bredvid datum för upphörande. Notera att registerkontrollerna som är kopplade till avtalet ska avslutas på separat blankett.

Verksamhetsutövarens underskrift

Behörig person hos verksamhetsutövaren skriver under blanketten.