Säpo

Upphörande av registerkontroll

Följ instruktionen nedan när du fyller i blanketten för att avanmäla en registerkontroll.

  • Blanketten ska fyllas i digitalt.
  • Blanketten fylls i av verksamhetsutövare eller tillsynsmyndighet.
  • Kom ihåg att även fylla i organisationsnummer.
  • Under rubriken Registerkontroller ska samtliga fyra fält vara korrekt ifyllda. Detta är viktigt för att rätt persons registerkontroll ska bli avanmäld.

Blankett för upphörande av registerkontrollPDF (pdf, 120.6 kB)