Säpo

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är skyddet mot att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs av obehöriga. Informationssäkerhet ska också förebygga annan skadlig inverkan på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet.

Information som delas med obehöriga personer, som ändras av obehöriga eller som inte finns till hands när den behövs kan innebära stora negativa konsekvenser för en verksamhet. Informationssäkerhet handlar om att skydda informationen, oavsett var den finns, på ett sätt så att sådana konsekvenser inte uppstår.

Informationssäkerhet kan ses som en uppsättning administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder för att bevara informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet:

  • Konfidentialitet betyder att informationen är tillgänglig endast för de personer som har behörighet ta del av den.
  • Riktighet betyder att innehållet i informationen ska vara korrekt och inte kunna förändras av obehöriga.
  • Tillgänglighet betyder att informationen ska vara nåbar när den behövs.

Skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Informationssäkerhet ska enligt säkerhetsskyddslagen förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs av obehöriga.

Mer om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter hittar du under Säkerhetsskydd.

Skydd av information och informationssystem

Utöver att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska informationssäkerhet också förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet.

Det kan exempelvis röra skydd av informationssystem som styr viktiga samhällsfunktioner eller som hanterar sammanställningar av uppgifter där uppgifternas tillgänglighet eller riktighet är av betydelse för Sveriges säkerhet.