Säpo

Vårdslöshet med hemlig uppgift

Personer som har tillgång till hemliga handlingar i sitt arbete är skyldiga att hantera dessa enligt vissa regler. Slarvar en person bort hemligstämplade handlingar är hans eller hennes arbetsgivare skyldig att anmäla det till Säkerhetspolisen.

Brott som kan ge fängelse

En person som slarvar bort hemliga handlingar riskerar fängelse i upp till ett år.

I Sverige finns det cirka 400 myndigheter som hanterar hemliga uppgifter. Uppgifterna kan skada Sverige om främmande makt får tillgång till dem. För att skydda dessa uppgifter finns vissa säkerhetsbestämmelser som anges i den så kallade säkerhetsskyddslagstiftningen. En av bestämmelserna innebär att en myndighet är skyldig att anmäla om dess personal eller ett företag den har anlitat har slarvat bort hemliga handlingar.

Säkerhetspolisen utreder ärenden om vårdslöshet med hemlig uppgift efter anmälan från en arbetsgivare.

Säkerhetspolisens vårdslöshet utreds av Polismyndigheten

Om en medarbetare vid Säkerhetspolisen skulle göra sig skyldig till vårdslöshet med hemlig handling utreder inte vi det. Ärendet blir då en internutredning som leds av Åklagarmyndigheten i Stockholm och utreds av poliser vid en annan polismyndighet.