Säpo

Säkerhetsklass

För anställning som är placerad i säkerhetsklass ska registerkontroll göras och användas som ytterligare ett underlag i säkerhetsprövningen.

Om anställningen eller deltagandet i verksamheten är placerad i säkerhetsklass 1 eller 2 ska registerkontrollen kompletteras med en särskild personutredning. Den verksamhet där anställningen finns fattar beslut om placering i säkerhetsklass 2 och 3.

Placering i säkerhetsklass 1 beslutas av regeringen, efter ansökan från berörd verksamhet.

Det krävs svenskt medborgarskap för att få anställning på en säkerhetsklassad befattning.

Tre säkerhetsklasser

  1. I säkerhetsklass 1 placeras den anställning eller liknande som i stor omfattning får del av uppgifter som omfattas av sekretess och är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.
  2. I säkerhetsklass 2 placeras den anställning eller liknande som i en omfattning som inte är obetydlig får del av uppgifter som omfattas av sekretess och är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.
  3. I säkerhetsklass 3 placeras den anställning eller liknande som i övrigt får del av uppgifter som omfattas av sekretess och som är av betydelse för rikets säkerhet och det kan antas medföra men för rikets säkerhet som inte endast är ringa om dessa uppgifter skulle röjas.