Säpo

Samråd vid säkerhetsskyddad upphandling

En statlig myndighet som har för avsikt att göra en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) ska i vissa fall upprätta en särskild säkerhetsskyddsbedömning och samråda med Säkerhetspolisen innan ett sådant förfarande inleds.

Reglerna gäller statliga myndigheter som har för avsikt att genomföra en upphandling som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal i nivå 1, om något av följande krav uppföljs:

  • leverantören kan få tillgång till eller möjlighet att förvara säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller högre utanför myndighetens lokaler, eller
  • leverantören kan få tillgång till säkerhetskänsliga informationssystem utanför myndighetens lokaler och obehörig åtkomst till systemen kan medföra allvarlig skada för Sveriges säkerhet.

Innan upphandlingsförfarandet inleds ska myndigheten upprätta en särskild säkerhetsskyddsbedömning. Myndigheten ska också samråda med sin tillsynsmyndighet, som är Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten.

Särskild säkerhetsskyddsbedömning

Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska bland annat undersöka och dokumentera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller säkerhetskänsliga informationssystem som leverantören kan få del av och som kräver säkerhetsskydd.

Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen utgör det huvudsakliga underlaget för samrådet med Säkerhetspolisen.

Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen, samt eventuellt annat underlag som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, ska skickas till Säkerhetspolisen på ett säkert sätt.

Samråd med Säkerhetspolisen

Den upphandlande myndigheten ska samråda med Säkerhetspolisen innan upphandlingsprocessen inleds. Normalt sett anses upphandlingsförfarandet vara inlett när den upphandlande myndigheten annonserar upphandlingen. Ansökan om samråd ska alltså göras innan dess.
Blanketter och mallar

Vid samrådet består Säkerhetspolisens bedömning av upphandlingen av två delar. I den första delen bedömer Säkerhetspolisen om det, med utgångspunkt från de skyddsvärden som ingår i upphandlingen, är lämpligt att genomföra upphandlingen överhuvudtaget. Om så är fallet bedömer Säkerhetspolisen i den andra delen om säkerhetsskyddslagens krav kan tillgodoses i upphandlingen. Det innebär i huvudsak att Säkerhetspolisen gör en bedömning av den upphandlande myndighetens kravställning kring säkerhetsskyddet.

Handläggningstiden kan variera beroende på hur komplext ärendet är. Det är därför viktigt att myndigheter är ute i god tid inför en samrådspliktig upphandling.

Om Säkerhetspolisen bedömer att det är nödvändigt kan samrådet fortgå under upphandlingsförfarandet, i syfte att säkerställa att myndighetens krav om säkerhetsskydd tillgodoses av leverantören på ett tillfredställande sätt

Stöd i upphandlingsfrågor

Upphandlingsmyndigheten ger stöd i upphandlingsfrågor.
Upphandlingsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats