Säpo

Internationella överenskommelser om säkerhetsskydd

Verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd utgör säkerhetskänslig verksamhet enligt 1 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Sådana åtaganden följer bland annat av Sveriges internationella överenskommelser om säkerhetsskydd med andra länder och mellanfolkliga organisationer.

De flesta av överenskommelserna finns publicerade i SÖ-serien på regeringen.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges överenskommelser om säkerhetsskydd med andra länder har ingåtts under flera decennier och varierar i sin utformning. Många av de äldre överenskommelserna omfattar endast vissa typer av försvarssamarbeten medan de nyare har en mer generell utformning.

För att avgöra om en verksamhet omfattas av ett säkerhetsskyddsåtagande till följd av en viss internationell överenskommelse måste därför en tolkning göras i varje enskilt fall. Något förenklat kan dock överenskommelserna delas in i följande kategorier:

Internationella överenskommelser om säkerhetsskydd som endast omfattar informationsutbyte inom ramen för olika typer av försvarssamarbeten:

Australien (SÖ 1986:13)
Belgien (SÖ 1983:109)
Bosnien och Hercegovina (SÖ 2002:18)
Irland (SÖ 2012:23)
Kanada (SÖ 1975:11-12)
Nederländerna (SÖ 1985:90)
Rumänien (SÖ 2008:12)
Serbien (SÖ 2003:17)
Singapore (SÖ 2009:36)
Spanien (SÖ 2006:18)
Storbritannien och Nordirland (SÖ 2007:66)
Sydkorea (SÖ 2009:24)
USA (SÖ 1981:80 och SÖ 2004:8)
Österrike (SÖ 1996:6)

Internationella överenskommelser om säkerhetsskydd som omfattar informationsutbyte inom ramen för både försvarssamarbeten och civila samarbeten:

Brasilien
Bulgarien (SÖ 2008:2)
Danmark (SÖ 2013:17)
Estland (SÖ 2002:10 och SÖ 2012:22)
Finland (SÖ 2013:17)
Frankrike (SÖ 2007:2)
Island (SÖ 2013:17)
Italien
Kroatien (SÖ 2014:22)
Lettland (SÖ 2002:11 och SÖ 2010:31)
Litauen (SÖ 2007:36)
Luxemburg (SÖ 2013:10)
Norge (SÖ 2013:17)
Polen (SÖ 2008:21)
Portugal (SÖ 2001:51)
Schweiz (SÖ 2004:25)
Slovakien (SÖ 2004:5)
Slovenien (SÖ 2013:2)
Sydafrika (SÖ 2000:71)
Tjeckien (SÖ 2010:20)
Tyskland (SÖ 2016:5)
Ungern

Internationella överenskommelser om säkerhetsskydd som omfattar informationsutbyte med mellanfolkliga organisationer:

ESA (SÖ 2004:60)
EU
NATO