Säpo

Säkerhetsskydd vid upphandlingar och samarbeten

En grundtanke inom säkerhetsskydd är att de intressen säkerhetsskyddslagstiftningen slår vakt om ska ha samma skydd oavsett om verksamheten bedrivs av offentliga eller privata aktörer. Säkerhetsskyddsavtal är en följd av den principen.

En verksamhetsutövare som avser att genomföra en upphandling, ingå ett avtal eller inleda en samverkan eller samarbete med en annan aktör (motpart) ska i de fall som framgår av 4 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ingå ett säkerhetsskyddsavtal.

Säkerhetsskyddsavtal syftar till att säkerställ säkerhetsskyddet vid en offentlig upphandling, ingående av avtal eller vid samarbete/samverkan. Mellan statliga myndigheter gäller kravet på säkerhetsskyddsavtal enligt 4 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen endast vid anskaffning av en vara, tjänst eller byggentreprenad. Säkerhetsskyddsavtalet utgör också en grund för att besluta om vilka anställningar och annat deltagande hos motparten som ska placeras i säkerhetsklass.

När en verksamhetsutövare tecknar ett säkerhetsskyddsavtal ska det anmälas till säkerhetspolisen på en särskild blankett. Säkerhetspolisen ska även meddelas när ett säkerhetsskyddsavtal upphör, eller om avtalet förlängs utöver den sluttid som tidigare angetts.


Gå direkt till blanketter och mallar.

För vidare information om säkerhetsskyddsavtal och samråd, se Säkerhetspolisens vägledning i säkerhetsskydd – säkerhetsskyddad upphandlingPDF (pdf, 1.1 MB).