Säpo
 • Att avslöja olovlig
  underrättelseverksamhet

  2014-04-23
  [Kontraspionage] Främmande underrättelsetjänst bedriver politisk, ekonomisk, militär och teknisk-vetenskaplig underrättelseverksamhet och flyktingspionage i Sverige. Underrättelsetjänsterna visar intresse för statsledningen, myndigheter, försvar, forskning och industri, oppositionella och utländska intressen. Läs mer
 • Svensk teknik och kunskap är eftertraktad

  Att förhindra spridning av massförstörelsevapen

  2014-04-21
  [Icke-spridning] En rad kritiska produkter hindrades att föras från, eller via, Sverige till andra länders massförstörelsevapenprogram under 2013. En viktig del i ickespridningsarbetet är även att förhindra finansiering av liknande produkter via Sverige. Vi försöker också hindra att svensk spetskompetens används för att utveckla massförstörelsevapen i andra länder. Läs mer

Vad vet du om Säpo?

När bildades Sveriges första särskilda polissstyrka mot brott mot rikets säkerhet?