Säpo
 • Frågor och svar om ny terrorlagstiftning

  2016-05-11
  Den 1 april i år blev det brottsligt att resa till ett land där man inte är medborgare i avsikt att begå terrorbrott, vilket påverkar Säkerhetspolisens verksamhet. Här har vi sammanställt frågor och svar om den nya lagstiftningen. Läs mer
 • Särskild händelse har avslutats

  2016-05-03
  Säkerhetspolisen har arbetat intensifierat för att bedöma inkommen information. Det arbetet kan nu fortsätta inom ramen för vår ordinarie verksamhet. Läs mer
 • Inkommen information bedöms

  2016-04-26
  Säkerhetspolisen arbetar just nu för att bedöma inkommen information. Den har bedömts vara sådan att den inte kan avfärdas. Läs mer