Säpo
 • Outsourcing – potentiellt hot mot känsliga uppgifter

  2014-04-11
  Idag är det vanligt att myndigheter överlåter till en leverantör att utföra hela eller delar av en verksamhet. Ett vanligt exempel är drift och underhåll av IT-system. Utvecklingen drivs till stora delar av krav på myndigheter vad gäller effektivitet och hushållning av statens medel. Men vem kontrollerar säkerhetsskyddet hos leverantören? Läs mer
 • Tre lägesbilder presenterades

  2014-04-09
  Den 7 april lanserade Säkerhetspolisen "Årsbok 2013" och höll samtidigt sitt andra seminarium om lägesbilder. Denna gång gavs inblick i arbetet med säkerhetsskydd, kontraspionage och icke-spridning av massförstörelsevapen.
  Läs mer

Vad vet du om Säpo?

När bildades Sveriges första särskilda polissstyrka mot brott mot rikets säkerhet?