Placeholders logotyp, till startsidan

Registerkontroll och säkerhetsklass

Registerkontroll kan utgöra en del av den säkerhetsprövning som ska göras innan en person deltar i säkerhetskänslig verksamhet.

Säkerhetspolisen genomför registerkontroll av personer som är placerade i säkerhetsklass i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585). Registerkontroll genomförs på begäran av myndigheter, regioner, kommuner och enskilda verksamhetsutövare, det vill säga privata och statliga bolag.

Registerkontrollen omfattar uppgifter som hämtas från belastningsregistret, misstankeregistret samt uppgifter som behandlas med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Blanketter för framställan om registerkontroll, upphörande av registerkontroll och särskild personutredning återfinns i länken nedan, blanketter och mallar.

Frågor och svar om registerkontroll

Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sveriges hemligheter. En del i det uppdraget är att tillsammans med ansvariga verksamheter se till att rätt personer arbetar i säkerhetskänslig verksamhet.

Säkerhetspolisen genomför registerkontroller av personer som är placerade i säkerhetsklass i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) bland annat på Arlanda. Registerkontrollen är en del av den mer omfattande säkerhetsprövning som den anställande verksamheten ansvarar för.

En säkerhetsprövning handlar om att säkerställa personalsäkerheten. Den kan till exempel handla om att det genomförs säkerhetssamtal eller på andra sätt undersöker personers lämplighet, lojalitet och sårbarheter utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Registerkontroll är bara en del i den större säkerhetsprövningen och innebär att Säkerhetspolisen gör slagningar i egna och Polismyndighetens register.

Säkerhetspolisen har ordinarie handläggningstider, vilket handlar om cirka tre veckor.

Under 2021 hanterade Säkerhetspolisen totalt drygt 135 000 registerkontroller.

Registerkontroller behöver göras på ett rättssäkert och effektivt sätt samtidigt som den personliga integriteten värnas. Det är ett arbete som kräver en gedigen handläggning.

Ett intensivt arbete med att i högre utsträckning digitalisera processen vid registerkontroll pågår. Säkerhetspolisen arbetar i detta i tät dialog med berörda tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare.

Senast ändrad

 30 januari 2023

Säkerhetsskydd

Dela denna artikel

Kontakt

Säkerhetspolisen
Registerkontroll
Box 123 12
102 28 Stockholm

e-post: [email protected]
telefon: 010-568 70 00 (vardagar klockan 9–11)

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor