Säpo
 • Årlig rapport om arbetet mot organiserad brottslighet

  2020-04-01
  Den 31 mars presenterade Polismyndigheten resultatet av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet under 2019. Läs mer
 • Demokratin hotas från flera håll

  2020-03-26
  Främmande makts säkerhetshotande verksamhet omfattar fler områden än tidigare. Angreppen har intensifierats i takt med att globalisering och digitalisering gjort samhället mer sårbart. Samtidigt får den våldsbejakande högerextremismen större spridning och attraherar fler. Det konstaterar Säkerhetspolisen i sin årsbok för 2019. Läs mer
 • Inget event den 2 april

  2020-03-24
  Mot bakgrund av situationen med coronaviruset kommer det event som tidigare annonserats inte att genomföras den 2 april. Läs mer