Säpo
 • Lägesbild av organiserad brottslighet

  2021-10-20
  Den organiserade brottsligheten rör sig ofta i en gråzon mellan illegal och legal verksamhet. Det visar den myndighetsgemensamma lägesbilden av organiserad brottslighet för 2021. Läs mer
 • Nationellt och internationellt samarbete för tryggt Malmöforum

  2021-10-08
  Den 13 oktober äger det internationella forumet för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism, Remember ReAct, rum i Malmö. Säkerhetspolisen bedriver ett intensivt arbete för att göra hotbildsbedömningar och vidta de skyddsåtgärder som behövs för att Malmöforumet kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Läs mer
 • En säkerhetstjänst måste kunna hitta det okända hotet

  2021-10-01
  För att möta den säkerhetshotande verksamhet som pågår från såväl andra länder som våldsbejakande extremister krävs både förändrad lagstiftning och att fler prioriterar Sveriges säkerhet. Det konstaterar säkerhetspolischef Charlotte von Essen. Den 1 oktober tillträdde hon som ny chef för Säkerhetspolisen. Läs mer