Säpo
 • Säkerhetspolisens arbete med EU–valet 2019

  2019-05-20
  Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system. Där ingår att vara en del i arbetet med att skydda rösträkning och valsystem, men även förtroendet för val. Säkerhetspolisens arbete med den svenska delen av EU-valet 2019 involverar flera områden. Läs mer
 • Åtgärder för minskad tillväxt i extremistmiljöerna

  2019-05-02
  Tillväxten i extremistmiljöerna har varit omfattande under senare år och att stoppa den är avgörande för att på sikt minska terrorhotet i Sverige och skydda vår demokrati. Det är Säkerhetspolisens uppdrag att individer som inte är svenska medborgare, och som är ett hot mot Sveriges säkerhet, förhindras att stanna kvar i Sverige. Läs mer
 • Säkerhetspolisens arbete med extremism och återvändare

  2019-04-24
  Säkerhetspolisen arbetar med att bekämpa terrorism och minska hotet från våldsbejakande extremister. I uppdraget ingår bland annat att förhindra attentat och minska tillväxten i extremistmiljöerna. Informationsdelning till och från andra myndigheter är en viktig del i arbetet. Läs mer