Säpo
 • Säkert 5G viktigt för Sverige

  2020-10-20
  Främmande makts underrättelseverksamhet har intensifierats de senaste åren. Ett flertal länder bedriver i dag spioneri och säkerhetshotande aktiviteter mot Sverige i sådan omfattning att det skadar Sveriges säkerhet. De tillståndsvillkor som Post- och telestyrelsen nu beslutat om inför auktionen om frekvenser för framtidens 5G-nät, ligger i linje med de åtgärder som Säkerhetspolisen ser behöver vidtas för att 5G ska byggas på ett säkert sätt. Läs mer
 • Cyberspionaget påverkar Sveriges säkerhet

  2020-10-12
  Varje dag, året om pågår angrepp och spioneri mot Sverige från andra länder för att stjäla information. Säkerhetspolisen uppskattar att den information och kunskap, som olovligen inhämtas varje år, kan värderas till miljardbelopp. Cyberspionage är ett viktigt verktyg för att stjäla information. Läs mer
 • Säkerhetspolisen medverkar i nationellt bombdatacenter

  2020-10-06
  Minska användningen av explosiva varor som vapen i allvarlig brottslighet, skydda medarbetare, samt utveckla metoder för att röja laddningar. Det är det övergripande målet för ett nytt nationellt bombdatacenter. Läs mer