Säpo
 • Aktiviteter i rymden har betydelse för totalförsvaret

  2022-01-11
  Fler länder ser rymden som en möjlig arena för konflikter i framtiden. Den ses också redan i dag som en underrättelsearena. Det ökade intresset för rymden och de satsningar som görs från flera stater har betydelse för Sveriges säkerhet och behöver ses ur ett totalförsvarsperspektiv. Läs mer
 • Förändrad hotbild utmanar totalförsvaret

  2022-01-10
  Hotbilden mot Sverige har förändrats och främmande makt är beredd att gå långt för att gynna sina intressen. För att möta hotet krävs åtgärder från hela samhället som stärker skyddet och lägger grunden för ett fungerande totalförsvar. Läs mer
 • Säkerhetspolisen skyddar centrala statsledningen

  2022-01-09
  Säkerhetspolisen ansvarar för personskyddet av den centrala statsledningen, däribland statsråden. Det är ett ständigt pågående arbete där det löpande görs bedömningar av hotbild och säkerhet. Läs mer