Säpo
 • Inrättandet av Nationellt cybersäkerhetscenter pågår

  2021-06-17
  Cybersäkerhetscentret är en del i att förbättra Sveriges cybersäkerhet. Inom kort väntas de första tjänsterna i centret tillsättas. Uppbyggnaden sker successivt och målsättningen är att vara fullt operativt under 2023. Läs mer
 • Öka möjligheterna att ta del av och hantera information

  2021-06-15
  Främmande makt och de våldsbejakande extremistmiljöerna använder sig av nya tekniska möjligheter för att bedriva säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. För att lyckas med arbetet att skydda Sverige och vår demokrati behöver Säkerhetspolisen få tillgång till och bättre kunna hantera större informationsmängder än vad som sker idag. Det skriver säkerhetspolischef Klas Friberg i en debattartikel. Läs mer
 • Redovisning av hemliga tvångsmedel 2020

  2021-05-31
  Under 2020 använde Säkerhetspolisen hemliga tvångsmedel i ungefär samma utsträckning som tidigare år. Det framgår av den årliga redovisningen om användning av hemliga tvångsmedel som Åklagarmyndigheten lämnat till regeringen. Läs mer