Säpo
 • Hotet från extremistmiljöerna består av två delar

  2019-07-02
  Det finns ett långsiktigt hot mot demokratin från såväl vit makt-miljön och den autonoma miljön som den våldsbejakande islamistiska miljön. Samtidigt hanterar Säkerhetspolisen också ett fortsatt attentatshot. För att minska hoten krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete. Läs mer
 • Främmande makt agerar i gråzon

  2019-07-01
  Främmande makt agerar i en gråzon mellan fred och väpnad konflikt för att skaffa sig ett övertag som de kan använda mot Sverige. Angreppen sker mot alla sektorer i samhället. För att hantera hotet måste Sverige stärka sin motståndskraft. Läs mer
 • Säkerhetsskydd kräver kunskap om hotet

  2019-07-01
  Allt fler myndigheter och företag bedriver säkerhetskänslig verksamhet, och riskerar därmed att bli utsatta för angrepp från främmande makt. För att stärka skyddet krävs en helhetssyn på säkerhetsskydd. Hotet kan även komma inifrån, i form av insiders. Läs mer