Säpo
 • Förundersökning tas över kring drönare vid kärnkraftverk

  2022-01-17
  Säkerhetspolisen har måndag den 17 januari tagit över förundersökningen kring de händelser där drönare blivit siktade vid Forsmark, Ringhals och Oskarshamns kärnkraftverk. Brottsrubriceringen är misstanke om grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Läs mer
 • Aktiviteter i rymden har betydelse för totalförsvaret

  2022-01-11
  Fler länder ser rymden som en möjlig arena för konflikter i framtiden. Den ses också redan i dag som en underrättelsearena. Det ökade intresset för rymden och de satsningar som görs från flera stater har betydelse för Sveriges säkerhet och behöver ses ur ett totalförsvarsperspektiv. Läs mer
 • Förändrad hotbild utmanar totalförsvaret

  2022-01-10
  Hotbilden mot Sverige har förändrats och främmande makt är beredd att gå långt för att gynna sina intressen. För att möta hotet krävs åtgärder från hela samhället som stärker skyddet och lägger grunden för ett fungerande totalförsvar. Läs mer