Placeholders logotyp, till startsidan

Terrorism och extremism

Terrorism och annan ideologiskt motiverad brottslighet syftar till att skada Sverige som stat, injaga fruktan i befolkningen och destabilisera demokratin. Denna typ av brottslighet utgör ett allvarligt hot mot den svenska samhällsordningen. En av Säkerhetspolisens främsta uppgifter är därför att motverka terrorism och våldsbejakande extremism.

Terrorbrott riktar sig mot mer än det enskilda brottsoffret. Brotten utförs av individer som av olika anledningar anser sig ha rätt att bruka våld för att ändra eller destabilisera samhället. Terrorbrott kan vara religiöst eller politiskt motiverade.

Avsikt och förmåga att begå brott är vad Säkerhetspolisen har till uppgift att bedöma och ingripa mot.

För Säkerhetspolisen är det ointressant huruvida en åsikt i sig är extrem eller radikal. Att få tycka vad man vill utgör kärnan i vår demokrati. Utifrån Säkerhetspolisens uppdrag är det i frågan om varför brottslighet begås som den ideologiska övertygelsen och därmed brottslingens orsaker blir relevanta. En persons avsikt och förmåga att begå brott är vad Säkerhetspolisen har till uppgift att bedöma och ingripa mot.

Komplext hot

Såväl hotbilden som de våldsbejakande extremistmiljöerna är komplexa. Inom varje extremistmiljö finns individer, grupper, nätverk och organisationer med olika motiv och bevekelsegrunder för sina åsikter och sitt agerande. I dag är det ofta över internet som aktiviteten inom dessa miljöer sker, oavsett om det handlar om rekrytering, radikalisering, gemenskaper, motiv eller ökad förmåga. Tillsammans med att internet också erbjuder en rad olika världsbilder och förenklade förklaringar till det som upplevs vara ”fel” i samhället, innebär detta att det finns en stor mängd potentiella mål som våldsbejakande extremister skulle kunna agera mot.

Dessutom tycks gränsen mellan den våldsbejakande och den icke våldsbejakande extremismen bli alltmer diffus, vilket bland annat innebär att de som enbart uttrycker åsikter också direkt eller indirekt påverkar de våldsbejakande delarna av extremismen.

Utmaningen för Säkerhetspolisen är att upptäcka och bedöma de individer som kan utgöra ett hot.

Det är inte nödvändigtvis de som tillhör en specifik organisation som är mest benägna att begå brott. Det kan också vara ensamagerande som, utifrån en virtuell gemenskap och ett narrativ som både formar hat och försvarar användandet av våld, agerar för att förändra samhällsordningen. Uppmaningen och plikten att »göra vad du kan, med de medel du har, där du är nu« förmedlas på flera olika sätt och avser såväl attentat och grova våldsbrott som aktiviteter som syftar till att polarisera, underblåsa och hetsa fram en samhällskollaps.

Utmaningen för Säkerhetspolisen är att upptäcka och bedöma de individer som kan utgöra ett hot. Det vill säga de som agerar helt på egen hand, de som inspireras av andra eller de som blir styrda.

Senast ändrad

 17 oktober 2023

Extremism Terrorism

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor