Säpo

Överlåtelse av verksamhet

Myndigheter som har för avsikt att överlåta verksamhet som är av betydelse för rikets säkerhet till en privat aktör, till exempel genom försäljning, är skyldiga att upplysa den som tar över verksamheten om vissa lagkrav. Statliga myndigheter är dessutom skyldiga att anmäla överlåtelsen.

Bestämmelserna vid överlåtelse av verksamhet som är av betydelse för rikets säkerhet finns i 16§ säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Upplysning om lagkrav och ansvar

En myndighet som har för avsikt att till enskild överlåta verksamhet, som är av betydelse för rikets säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism, ska upplysa om att säkerhetsskyddslagen (1996:627) gäller för verksamheten och om verksamhetsutövarens ansvar.

I samband med överlåtelsen blir den som tar över verksamheten ansvarig för att säkerhetsskyddslagens krav upprätthålls för verksamheten.

Anmälan om överlåtelse

En statlig myndighet som har för avsikt att till enskild överlåta verksamhet, som är av betydelse för rikets säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism, ska dessutom anmäla överlåtelsen till sin tillsynsmyndighet, som är antingen Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten. Anmälan ska göras innan överlåtelsen inleds.

I anmälan ska myndigheten beskriva verksamheten som ska överlåtas, samt vilka åtgärder i form av säkerhetsskydd som verksamheten omfattas av. Anmälan till Säkerhetspolisen ska skickas in på ett säkert sätt.

Bestämmelserna om anmälan om överlåtelse gäller sedan den 1 april 2018.