Säpo

Blanketter och mallar

Här hittar du de blanketter inom säkerhetsskydd som ska användas i kontakt med Säkerhetspolisen.

Dessa blanketter och mallar gäller från den 1 april 2019.

Registerkontroll

Blanketterna för framställan om registerkontroll, upphörande av registerkontroll och särskild personutredning ska fyllas i digitalt.

Samråd vid säkerhetsskyddad upphandling

Säkerhetsskyddsavtal

Underlaget för säkerhetsskyddsavtal ska fyllas i digitalt. Mallarna är avsedda att laddas ned och vidareutvecklas av verksamhetsutövaren enligt behov.

Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

Skriv ut blanketten och fyll i den för hand.