Säpo

Blanketter och mallar

Här hittar du de blanketter inom säkerhetsskydd som ska användas i kontakt med Säkerhetspolisen.

Nytt it-stöd för registerkontroller

Under 2021 kommer Säkerhetspolisen att byta it-stöd för hantering av registerkontroller. Det nya it-stödet kommer bland annat att utöka verksamhetsutövarens möjlighet att skicka registerkontroller digitalt till Säkerhetspolisen. Närmare information om blanketter, kontaktvägar och filformat för digital hantering kommer att publiceras här under våren 2021. Säkerhetspolisen kommer att ta enskild kontakt med de verksamhetsutövare som kan bli aktuella för digital hantering.

På grund av detta kan handläggningstiden för registerkontroller under en övergångsperiod komma att öka.

Reviderade blanketter från den 30 juni

Samtliga registerkontrollblanketter har reviderats och gäller från den 30 juni 2021. Från och med den 1 oktober 2021 behöver dessa blanketter användas i samband med registerkontroll. Observera även att Säkerhetspolisen från den 1 oktober 2021 enbart kommer att ha möjlighet att ta emot digitalt ifyllda blanketter. Om blanketterna är felaktigt ifyllda eller om en äldre version används kommer dessa efter den 1 oktober 2021 att skickas åter till avsändaren.

Om PDF-blanketter

Observera att vissa webbläsare inte kan öppna PDF-blanketter. Spara då ner blanketten på din dator och öppna den i en PDF-läsare, till exempel Adobe Reader. Du kan också testa att öppna PDF:en i en annan webbläsare.

Registerkontroll

Blanketterna för framställan om registerkontroll, upphörande av registerkontroll och särskild personutredning ska fyllas i digitalt.

Samråd vid säkerhetsskyddad upphandling

Fyll i blanketten digitalt.

Säkerhetsskyddsavtal

Underlaget för säkerhetsskyddsavtal ska fyllas i digitalt. Mallarna är avsedda att laddas ned och vidareutvecklas av verksamhetsutövaren enligt behov.

Anmälan vid säkerhetshotande händelser och verksamhet

Fyll i blanketterna digitalt.

Samråd vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

Skriv ut blanketten och fyll i den för hand.