Säpo

Frågor och svar

Några vanliga frågor om hur det är att arbeta på Säkerhetspolisen, hur du söker jobb hos oss och annat som kan vara bra att känna till inför att du kontaktar oss.

Hur söker jag jobb hos er?

Lediga jobb annonseras på sakerhetspolisen.se och vid behov även på andra webbplatser och kanaler. I annonserna framgår hur du gör för att ansöka om en ledig tjänst. Säkerhetspolisen har inte möjlighet att ta emot så kallade spontanansökningar.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

Behöver jag vara svensk medborgare?

För att kunna jobba vid Säkerhetspolisen måste du vara svensk medborgare, eftersom alla befattningar är placerade i säkerhetsklass. Det betyder också att du som är aktuell för en befattning går igenom en säkerhetsprövning med registerkontroll och att du måste bli godkänd i den för att få anställning. Säkerhetsprövningen görs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Vad det innebär varierar beroende på vilken typ av befattning du har.

Hur mycket kan jag berätta för vänner och familj om mitt jobb hos er?

Information om vilka som arbetar på Säkerhetspolisen, vilka arbetsområden vi arbetar med och metoder vi använder är sekretessbelagt. Alla tjänster har olika förutsättningar utifrån tjänstens behov att företräda Säkerhetspolisen offentligt och de styr vad och hur mycket du kan berätta för dina vänner och din familj.

Du bör inte berätta om ditt uppdrag på myndigheten genom exponering på internet och på sociala nätverk. Vad som gäller för den aktuella tjänsten får du information om vid anställningens början.

Kan jag arbeta på Säkerhetspolisen även om jag tidigare är dömd för ett brott?

Om det blir aktuellt med en anställning på Säkerhetspolisen kommer en säkerhetsprövning att genomföras. Under säkerhetsprövningen ska sådana omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende. Säkerhetsprövningen är individuell och en bedömning görs från fall till fall.

Vad innebär en säkerhetsprövning?

En säkerhetsprövning syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som ska skyddas av säkerhetsskyddslagen (2018:585) och i övrigt vara pålitlig från säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska sådana omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende.

Säkerhetsprövningen görs innan anställningen påbörjas och innehåller en grundutredning, registerkontroll och särskild personutredning. Säkerhetsprövningen följs upp under den tid anställningen pågår.

Registerkontroll och särskild personutredning får göras endast om den som säkerhetsprövningen gäller har lämnat sitt samtycke. Samtycket ska även anses gälla kontroller och utredningar under den tid som anställningen pågår.

Vilka möjligheter till friskvård erbjuder Säkerhetspolisen sina medarbetare?

Säkerhetspolisen erbjuder både individuell träning och gruppträning i egna träningslokaler på vårt huvudkontor i Solna. Hos oss utövar du friskvård på din arbetstid och vi erbjuder därför inte friskvårdsbidrag. Arbetar du vid ett regionalt kontor har du möjlighet att få ersättning för träningskort som motsvarar träningsmöjligheterna vid huvudkontoret.

Vilken utbildning och erfarenhet behöver jag ha?

Det varierar beroende på befattning. Vilken utbildning och erfarenhet vi söker framgår i våra platsannonser. Våra cirka 1 400 medarbetare har olika bakgrund och ungefär hälften är polisutbildade. På Säkerhetspolisen arbetar till exempel tekniker, IT-specialister, samhällsvetare, jurister, ingenjörer och psykologer.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och eftersträvar också en jämn könsfördelning bland våra medarbetare.

Var finns Säkerhetspolisen?

Huvudkontoret ligger i Solna men Säkerhetspolisen har verksamhet i hela landet. Våra regionala kontor ligger i Umeå, Uppsala, Linköping, Örebro, Göteborg och Malmö.

Tar ni emot studiebesök eller lämnar underlag till skolarbeten?

Tyvärr medför behovet av sekretess att Säkerhetspolisen inte kan ta emot studiebesök, eller hjälpa till med underlag till skolarbeten och liknande.

Hur överklagar jag ett anställningsbeslut?

Du kan överklaga ett anställningsbeslut senast tre veckor efter att beslutet fattats. För mer information om hur du överklagar ett anställningsbeslut, se Tillsatta tjänster.

Kan jag få tillbaka mina ansökningshandlingar?

Enligt föreskrifter från Riksarkivet skickar Säkerhetspolisen inte tillbaka ansökningshandlingar om du inte begär det. Vi sparar dessa i två år, sedan gallras de. Vill du ha tillbaka dina ansökningshandlingar kan du skicka en begäran om detta till:

Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 Stockholm

Lediga jobb