Säpo

Säkerhetspolischefen

Charlotte von Essen är sedan den 1 oktober 2021 säkerhetspolischef och chef för myndigheten.

Charlotte von Essen arbetade som biträdande säkerhetspolischef från maj 2017 fram till sitt tillträdande som säkerhetspolischef.

Charlotte von Essen har lång erfarenhet från både rättsväsendet och Säkerhetspolisens arbete. Hon har bland annat varit lagman vid förvaltningsrätten i Uppsala och rättschef vid Justitiedepartementet.

Charlotte von Essen har en bakgrund som assessor från kammarrätten i Stockholm. 2001 började hon som rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Hösten 2009 utnämndes hon till departementsråd och i januari 2012 tillträdde hon som rättschef i samma departement. Mellan 2016 och 2017 var Charlotte von Essen lagman vid förvaltningsrätten i Uppsala.