Placeholders logotyp, till startsidan

Försämrat säkerhetsläge när bilden av Sverige förändras

Publicerad 26 juli 2023

Till följd av den senaste tidens händelseutveckling hanterar nu Säkerhetspolisen löpande attentatshot som riktas mot Sverige och svenska intressen. Säkerhetspolisen arbetar intensivt med att bedöma hoten och skydda Sverige.

Säkerhetspolisen har sedan tidigare konstaterat att manifestationer där heliga skrifter skändas, och de reaktioner som följer, kan vara hotdrivande. Säkerhetspolisens bedömning är nu att händelseutvecklingen inneburit att säkerhetsläget försämrats.

De aktioner som genomförts tillsammans med desinformationskampanjer som pågått sedan tidigare har inneburit att bilden av Sverige påverkats. Från ett tolerant land till ett land som är fientligt inställt mot Islam och muslimer, där angrepp på muslimer sanktioneras av staten och där muslimska barn kan kidnappas av socialtjänsten. Sammantaget riskerar detta att driva på hotet från individer inom den våldsbejakande islamistiska miljön.

Likt situationen i början på året riktas nu kraftfulla och hotfulla reaktioner mot Sverige. Inte minst i sociala medier och andra digitala kanaler. Säkerhetspolisen hanterar löpande attentatshot som riktas mot Sverige och svenska intressen utomlands. Hot som behöver bedömas för att kunna avfärdas eller åtgärdas.

Terrorhotnivån mot Sverige ligger i nuläget fortsatt på en förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Bedömningen av hotnivån ses över löpande och Säkerhetspolisen arbetar nu intensivt och tillsammans med andra myndigheter för att skydda Sverige.

Publicerad

 26 juli 2023

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor