Placeholders logotyp, till startsidan

Fortsatt allvarligt säkerhetsläge

Publicerad 30 april 2024

Säkerhetsläget i Sverige är fortsatt allvarligt. Terrorhotnivån är sedan i höstas på en hög nivå och i nuläget är ingen förändring av hotnivån aktuell. Skalan är långsiktig och strategisk och ett verktyg för att skapa en bred motståndskraft.

– Den bild som över tid har målats upp av Sverige som islamfientligt har varit hotdrivande och bidrog till att Sverige förra året gick från att vara ett legitimt mål till att ses som ett mer prioriterat mål. Vi kan samtidigt konstatera att Sverige just nu inte står i samma fokus för våldsbejakande extremisters propaganda som förra året, säger Fredrik Hallström, operativ chef vid Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisen ser från våldsbejakande islamistisk extremism ett ökat fokus på propaganda kring stora planerade evenemang, vilket följer tidigare mönster. Sedan en längre tid har Säkerhetspolisen också uppmärksammat svårigheten att förebygga och förhindra ensamagerande.

Läget i omvärlden och händelser i Sverige påverkar våldsbejakande extremister som Säkerhetspolisen följer och kan även bidra till en ökad aktivitet där en mängd olika åsikter manifesteras. Säkerhetspolisen kan konstatera att konflikterna i Mellanöstern kan leda till en fortsatt ökad polarisering och i förlängningen risk för våld.

Under våren och sommaren kommer ett antal större evenemang genomföras i Europa och Sverige. Ett sådant är Eurovision i Malmö dit en stor mängd besökare väntas. Säkerhetspolisen delar löpande lägesbild kring eventuella hot mot evenemanget med relevanta partners.

– Säkerhetspolisen hämtar in information som vi sedan bearbetar och bedömer för att på så vis ständigt ha en aktuell lägesbild, och för att kunna förebygga och förhindra våldsdåd tillsammans med andra. Historiskt har vi sett att de skyddsåtgärder som vidtas inför olika typer av evenemang får effekt. Vi arbetar för att Eurovision ska kunna genomföras under trygga och säkra former. En stor och viktig del i detta arbete är vår samverkan med flera andra partners, både internationellt och nationellt, där Polismyndigheten är en viktig sådan, säger Fredrik Hallström.

Publicerad

 30 april 2024

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor