Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetsläget fortsatt allvarligt

Publicerad 28 juni 2024

Säkerhetsläget i Sverige är fortsatt allvarligt och under senare tid bedöms hotet mot Sveriges militära stöd till Ukraina ha ökat. Det visar Säkerhetspolisens lägesbild som presenteras av säkerhetspolischefen i Almedalen under fredagen.

Säkerhetspolisens bedömning av säkerhetsläget i Sverige utgår från en samlad lägesbild av dels hot och aktiviteter från främmande makt, dels hotet från våldsbejakande extremism och terrorism. Enligt Säkerhetspolisens bedömning är Sverige inte längre i samma fokus för våldsbejakande extremisters propaganda. Terrorhotnivån ligger dock fortsatt kvar på ett högt hot, en fyra på en femgradig skala.

Samtidigt har Säkerhetspolisen nyligen konstaterat att Iran använder kriminella nätverk i Sverige för att angripa upplevda hot. Sedan en längre tid tillbaka finns indikationer på förändringar i den ryska säkerhetshotande verksamhet som riktas mot Sverige. Det finns en ökad riskbenägenhet vad gäller påverkan och sabotage mot mål i västvärlden, och därmed även mot Sverige.

Säkerhetspolisen kan konstatera att det finns ett hot mot militärt stöd till Ukraina, och sedan en tid tillbaka finns det en ökad risk mot det även i Sverige.

‒ Säkerhetspolisen arbetar målmedvetet och långsiktigt för att förhindra angrepp och aktiviteter från främmande makt. Genom att ha en helhetsbild och därmed kunna kunna se en eskalering av hotet i tid kan vi, och andra, vidta åtgärder för att stärka motståndskraften. Vi behöver alla ta situationen på allvar och agera, säger Charlotte von Essen.

I samband med Rysslands anfallskrig i februari 2022 identifierade Säkerhetspolisen tre sektorer där det finns skäl att vara vaksam för att motverka spionage och sabotage. Det rör sig om energiförsörjningen, telekomsektorn och transporter av kritiska leveranser.

Den säkerhetshotande verksamheten mot Sverige bedrivs brett. Allt från teknikanskaffning och cyberangrepp för att stjäla information och kunskap till kartläggning av dissidenter, påverkansförsök och planering av attentat.

‒ Sverige ingår numera i försvarsalliansen Nato vilket innebär att Sverige är säkrare, men även att den underrättelseverksamhet som riktas mot oss kan förändras. Sverige befinner sig i ett allvarligt omvärldsläge som sannolikt kommer att bestå under en längre tid. Vi behöver därför lära oss att leva med det försämrade säkerhetsläget, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Publicerad

 28 juni 2024

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor