Säpo

Jobba hos oss

?rel=0

Vi tar ingenting för givet

Säkerhetspolisen har ca 1400 medarbetare. Vårt uppdrag är att skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Våra motståndare följer inte regler eller givna mönster – så vi kan inte ta någonting för givet.

Våra medarbetare är sakkunniga och samhällsintresserade. Vi vet att saker inte alltid är som de ser ut vid första anblick. Våra arbetsuppgifter kräver ett öppet förhållningssätt, och vi söker personer som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.

Vi löser uppgifter och utvecklas tillsammans

Det finns många olika yrken och kompetenser inom Säkerhetspolisen. Vi samarbetar och lär av varandra. Lagarbetet behövs för att förstå och hantera komplexiteten i vårt uppdrag. Samtiden och framtiden gör att vi ständigt måste bli bättre på att sätta händelser i större sammanhang och längre tidsperspektiv.

Händelser i omvärlden påverkar vår vardag och det är inte alltid våra dagar ser ut som vi tänkt. Därför tar vi ansvar för, och initiativ till, att vässa våra kompetenser och vårt samarbete. Det behövs för att ligga steget före.

Vi tror på balans

Hos Säkerhetspolisen förväntar vi oss det bästa av varandra, varje dag. Ibland är det dagar med skarpt läge, hög puls och intensitet. Andra perioder är det lågintensivt framåtblickande arbete som gäller.

Vi är noga med balansen mellan arbete och fritid. Vi vet att det är då vi kan hålla skärpan och fungera bra på jobbet. Vi kan inte ta med jobbet hem eller diskutera våra uppdrag med personer utanför Säkerhetspolisen. Det gör oss bra på att stötta och ta hand om varandra.

Frågor och svar om att arbeta på Säkerhetspolisen

Förmåner och villkor hos Säkerhetspolisen

  • Du får statlig tjänstepension PA 16. Utöver det har Säkerhetspolisen ett lokalt avtal med en extra pension för våra anställda.
  • Du får en extra föräldralön som totalt innebär 90 procent av din lön när du är föräldraledig.
  • Du får en försäkring som ger ekonomiskt skydd för make, maka, registrerad partner, sambo och barn.
  • Dina arbetsuppgifter och arbetstider anpassas till Säkerhetspolisens pågående uppdrag. Vi hittar tillsammans en balans mellan verksamheten och dina personliga behov.
  • För vissa tjänster kan kvälls- och helgtjänstgöring bli aktuell. Det kan också finnas tillfällen då din kompetens kan komma att behövas inom flera delar av verksamheten.
  • Alla medarbetare har en skyldighet att krigsplaceras.
  • Vissa typer av bisysslor är oförenliga med Säkerhetspolisens uppdrag. HR berättar mer när det blir aktuellt med anställning.
  • Alla medarbetare har möjlighet till friskvård på arbetstid.

Lediga jobb