Placeholders logotyp, till startsidan

Bedömning av terrorhotet 2024

Publicerad 13 februari 2024

Terrorhotet mot Sverige bedöms fortsatt som högt. Detta beror bland annat på ökande osäkerhetsfaktorer. Det konstaterar Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) i sin helårsbedömning för 2024.

Terrorhotnivån ligger kvar på en hög nivå, fyra på en femgradig skala. Det beslutade Säkerhetspolischefen den 7 januari. Beslutet grundar sig framförallt på NCT:s helårsbedömning av terrorhotet mot Sverige 2024, vars öppna version nu publicerats.

– Den stundvis dramatiska händelseutvecklingen under 2023 till trots så skiljer sig årets helhetsbedömande inte nämnvärt från förra årets. Men osäkerhetsfaktorerna har blivit större och vi vet att uppmärksammade händelser kan få stor effekt vilket bidrar till att terrorhotnivån bedöms som fortsatt hög, säger Ahn-Za Hagström, chef NCT.

Det främsta attentatshotet mot Sverige under 2024 kommer sannolikt från aktörer som agerar utifrån våldsbejakande islamism alternativt våldsbejakande högerextremism.

– Under 2023 har Sverige varit ett utpekat mål för internationella islamistiska organisationer, från att tidigare ha bedömts som ett legitimt mål jämte många andra västländer. Intensiteten i hotet har dock skiftat under året med en avmattning under senhösten, men av erfarenhet vet vi att läget snabbt kan förändras, säger Ahn-Za Hagström.

Ett fullbordat terroristattentat under 2023 riktades mot svenska mål i Belgien när en man gick till attack mot individer i svenska landslagströjor. Terrorattentatet är enligt NCT anmärkningsvärt då det såvitt känt är första gången svenska medborgare i egenskap av sin nationalitet varit mål för våldsbejakande islamister.

Det strategiska terrorhotet mot Sverige måste även ses i ett bredare, författningshotande perspektiv där etablering av mer subversiva metoder riskerar att bland annat verka polariserande, undergräva förtroendet för samhällets institutioner med potential att bidra till ett mer mångfacetterat terrorhot. Denna utveckling noteras i såväl de våldsbejakande islamistiska som de våldsbejakande högerextremistiska miljöerna.

Publicerad

 13 februari 2024

Dela denna artikel

Nationellt centrum för terrorhotbedömning

NCT är en permanent arbetsgrupp med medarbetare från Säkerhetspolisen, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Försvarets radioanstalt (FRA) som gör strategiska bedömningar och analyser av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen utomlands.

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor