Säpo

Lagar och regler

Här hittar du de bestämmelser som styr Säkerhetspolisens verksamhet.

Säkerhetspolisen är en del av polisväsendet. Det finns grundläggande bestämmelser om polisen. Det finns också mer specifika bestämmelser om Säkerhetspolisen. Bestämmelserna finns i:

Det finns därutöver ett antal centrala lagar, förordningar och föreskrifter som mer specifikt reglerar Säkerhetspolisens verksamhet och befogenheter.

Lagarna är:

Förordningarna är:

Föreskrifterna är: