Säpo

Personlig säkerhet

Handboken Personlig säkerhet (2018) innehåller råd och stöd till politiskt aktiva, men kan också användas av andra yrkesgrupper.

Genom riskanalyser, aktiva val och medvetna förhållningssätt kan du som är politiskt aktiv värna om din personliga säkerhet. I handboken Personlig säkerhet ges exempel på förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer om de skulle uppstå. Här behandlas allt från hur du kan tänka kring sociala medier till hur du ska agera vid ett eventuellt terrorattentat. Boken är primärt skriven för politiskt aktiva, men råden fungerar lika väl för andra utsatta yrkesgrupper.

Den uppdaterade versionen av boken är framtagen av Säkerhetspolisen i samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter.

Handbok om personlig säkerhet ska stötta politiskt aktiva

Ladda ned eller beställ

Du kan ladda ned boken som pdf. Den tryckta versionen kan du beställa via Säkerhetspolisen, e-post sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se.

En justering har gjorts i denna upplaga (upplaga två), sidan 65, beträffande råd vid terrorattentat.

Personlig säkerhetPDF (pdf, 2.6 MB)

Omslaget till boken Personlig säkerhet och ledamöterna i sina bänkar i riksdagens kammare.

Personlig säkerhet är i första hand skriven för politiskt aktiva, men kan också användas av andra grupper. Foto: Säkerhetspolisen och Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.