Säpo

Personlig säkerhet

I handboken Personlig säkerhet 2021 ges exempel på förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer om de skulle uppstå.

Genom riskanalyser, aktiva val och medvetna förhållningssätt kan politiskt aktiva värna om sin personliga säkerhet. I handboken Personlig säkerhet är politikers säkerhet i fokus och råden ska ses som ett stöd i arbetet. Här behandlas allt från sociala medier till säkerhet i hemmet och resor utomlands.

Boken vänder sig primärt till den centrala statsledningen, men råden fungerar lika väl för andra politiskt aktiva och andra utsatta yrkesgrupper och personer.

Ladda ner eller beställ

Personlig säkerhet kan laddas ner som en pdf via länken nedan. Den tryckta versionen kan beställas via Säkerhetspolisen, sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se. Glöm inte att ange mottagaradress i mejlet.

Personlig säkerhet (2021)PDF (pdf, 2.3 MB)